Drukuj

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podsta­wowych, gimnaz­jalnych i ponadgimnaz­jalnych powiatu krapk­o­wickiego. Polega on na wykonaniu i przesłaniu do organizatora (do 17 października 2014r.) samo­dzielnie wyko­nanych prac.

Konkurs obejmuje kilka kategorii, z których uczestnik może wybrać nie więcej niż trzy. Kategorie te to:

☺ prezentacja multi­medialna - Poznaj walory przyrodnicze powiatu krapko­­wickiego,
☺ plakat o tematyce ekologicznej,
☺ zdjęcie/zdjęcia: Piękno przyrody mojej okolicy,
☺ eko-bajka (z morałem),
☺ praca plastyczna (technika dowolna) Mój świat ekologiczny,
☺ gra (planszowa lub karciana),
☺ wykonanie albumu.

Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni wycieczką do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu (35 uczniów starszych) lub do Palmiarni w Gliwicach (35 uczniów młodszych).

Regulamin konkursu.