Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zamierza wesprzeć działania nauczycieli na rzecz rozpowszechniania wielkiej wartości i piękna tkwiącego w polskiej ludowej twórczości muzycznej, zarówno śląskiej jak i innych regionów, poprzez zorganizowanie 11 czerwca 2015r. festiwalu muzyczno-teatralnego „Wiosna na ludowo”.W festiwalu mogą wziąć udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych naszego miasta i gminy.

Podczas festiwalu dzieci będą mogły zaprezentować piosenki, tańce, monologi lub scenki związane z polską kulturą ludową (nie tylko śląską). Jury będzie oceniało uczestników w kategoriach wiekowych.

Dla uświetnienia festiwalu planujemy występ Szkolnego Zespołu Tańca Regionalnego i Narodowego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach „Żędowianie”. Zespół ten istnieje już ponad 10 lat i swoją działalnością promuje pieśni i tańce ludowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do udziału w Festiwalu.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu i wypełnienie Karty Zgłoszenia.