Drukuj

Cieszącą się dużym zainteresowaniem, obleganą przez oglądających, wystawą prac dzieci oraz rozdaniem dyplomów i nagród zakończył się, zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice, konkurs „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem”. Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży było pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności, dostrzeganie piękna otaczającej przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu łąki i życia na niej. 

Prace konkursowe dzieci wykonywały w wybranej przez siebie kategorii: 

1. Zebrane na łące - wykonanie zielnika; 

2. Widziane na łące – wykonanie pracy plastycznej;

3. Spotkane na łące – wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Na konkurs wpłynęło w sumie 307 prac, z czego: 18 dużych, przestrzennych plansz, 107 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, 167 prac fotograficznych oraz 19 zielników (niektóre ogromne) z opisami roślin, a w wielu z opisem ich znaczenia i zastosowania.


Na spotkanie podsumowujące konkurs przybyło bardzo wiele osób. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice, a wielu i rodzeństwo. Komisja przyznała 20 wyróżnień, za prace wykonane indywidualnie nagrody otrzymało 99 uczniów, a za prace zbiorowe wykonywane przez dzieci grup przedszkolnych wręczonych zostało 10 nagród zbiorowych w postaci zestawów piłek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!