Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt współfinansowany przez Gminę Krapkowice „W świecie owadów”, w którego ramach Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli naszego miasta i gminy, zestaw konkursów zachęcających do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska - poznania owadów, dostrzeżenia piękna i różnorodności świata owadów, ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Odbyły się konkursy w trzech kategoriach:

Czytaj więcej: W świecie owadów

Drukuj

Wychodząc naprzeciw tym spośród uczniów, którzy rysują na papierze wymyślone przez siebie postacie, czasem dopisują do nich napisy, wymyślają historyjki łączące obrazki w logiczną całość Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe postanowiło zorganizować konkurs na komiks o tematyce związanej z Krapkowicami i okolicznymi miejscowościami naszej gminy, ich historią, legendami i wydarzeniami bieżącymi. Projekt ten, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, zaowocował wieloma pracami.

Czytaj więcej: Komiks? Czemu nie!

Drukuj

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice, dzięki zaangażowaniu nauczycieli – wolontariuszy Zespołu Szkół Sportowych i przy pomocy Portu Jachtowego Krapkowice przeprowadzone zostały dwie edycje regat kajakowych: jedna z okazji Dnia Dziecka, druga jesienna. Poprzedziły je trzydniowe szkolenia przeznaczone dla chętnych uczniów.

Czytaj więcej: Regaty Kajakowe dla dzieci i młodzieży

Drukuj

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice zorganizowany został wyjazd uczniów do Teramo. W turnieju wzięły udział dwie drużyny (chłopów i dziewcząt). Na turnieju drużyny rozegrały w sumie 15 meczy. Dzięki wyjazdowi uczniowie mieli szansę porównania swoich umiejętności gry z umiejętnościami i grą rówieśników z różnych części świata oraz podniesienia własnych umiejętności gry w piłkę ręczną. Wyjazd dał uczniom możliwość aktywnego spędzenia czasu podczas wakacji.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej

Drukuj

Ponad 220 uczniów szkół naszego miasta i gminy  uczestniczyło w wyprawach do Palmiarni w Gliwicach w ramach programu edukacyjnego „Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych”.   

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów fauną i florą tropików, poszerzanie zasobu pojęć dotyczących egzotycznej przyrody, poznanie różnorodności świata roślin, zwierząt i ryb na świecie. Podczas zwiedzania

Czytaj więcej: Zdobywcy wiedzy – interaktywne lekcje botaniki

Strona 1 z 2


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice